Komitet Naukowy

Prof. dr hab. inż. Jan Siuta – Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej – Przewodniczący

Prof. dr hab. Jan Łabętowicz – przewodniczący Komitetu Nauk Agronomicznych PAN, SGGW Warszawa

Prof. dr hab. inż. Czesława Rosik-Dulewska – członek korespondent PAN, Uniwersytet Opolski, Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk

Prof. dr hab. inż. Wojciech Krzaklewski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Wojciech Lipiński – Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie

Prof. dr hab. Maciej Sadowski – Instytut Ochrony Środowiska – PIB w Warszawie

Prof. nadzw., dr hab. Gabriela Woźniak – Uniwersytet Śląski w Katowicach

Prof. dr hab. inż. Stanisław Baran – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Oleksandr Dorozhynskyy – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Michał Kopeć – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Prof. dr hab. Joanna Kostecka – Uniwersytet Rzeszowski

Prof. dr hab. Andrzej Mocek – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Karol Noga – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. Halina Smal – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Franciszek Woch – IUNG w Puławach

Prof. nadzw., dr hab. Krzysztof Jóźwiakowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. nadzw., dr hab. inż. Romuald Żmuda – Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Dr hab. inż. Marek Ryczek – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Dr hab. inż. Agnieszka Pusz – Politechnika Warszawska

Komitet Organizacyjny

Prof. nadzw., dr hab. inż. Gabriel Borowski – Prezes Lubelskiego Oddziału PTIE – Przewodniczący

Mgr inż. Jacek Kiepurski – Prezes Warszawskiego Oddziału PTIE

Dr inż. Agnieszka Listosz – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Mgr inż. Patrycja Pochwatka – Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Mgr Agnieszka Malec – doktorant Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej

Mgr inż. Małgorzata Ozga – doktorant Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej